Bảo hành

Bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA NHẪN CẶP PT (Không áp dụng cho khách hàng dealer)

- Được đổi ngay sản phẩm mới 100% nếu sản phẩm bị hỏng hóc trong vòng 7 ngày sau khi mua hàng và thỏa mãn điều kiện bảo hành.
- Được đổi ngay một sản phẩm tương đương nếu sản phẩm bị hỏng trong vòng 1 tuần kể từ ngày mua và thỏa mãn điều kiện bảo hành.